Зошити для проведення корекційних занять

Корекційний зошит має особливу дидактичну ціль, що сприяє самостійній роботі учнів, нівелювання в них деяких вад розумового розвитку. Використовуючи корекційні зошити в роботі з учнями, вчитель позитивно впливає на загальну обробку нової інформації; розвиває образне мислення; мимовільну пам’ять; активізує мислення та розвиток пам’яті; розвиває письмові навички; розвиває міжпівкульну взаємодію, що є однією з вимог здоров’я заощаджуючої технології. Проводячи корекційні заняття з використанням таких зошитів дозволить значно полегшити роботу вчителя, підвищити інтерес учнів до самостійної роботи як на уроці так і при виконанні домашніх завдань, оскільки завдання різні і дозволяють уникнути одноманітності діяльності та знизити стомлюваність учнів.

https://drive.google.com/file/d/1NR-F-zXmSplmyh30o-osKwR2w3Ussv9J/view?usp=sharing